Algemene voorwaarden Global Dutchies

Global Dutchies - wereldvrouw op vakantie

Algemene Voorwaarden – Global Dutchies is een initiatief en handelsnaam van MIXmarketing. Gevestigd in Den Haag, Sportlaan 149 2566 KA. Handelsnaam ingeschreven op 1 november 2018 onder KVK-nummer 66453038.

Algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 februari 2019.
Algemene voorwaarden zijn bijgewerkt op 1 juli 2020.
Algemene voorwaarden zijn bijgewerkt op 8 maart 2021
Algemene voorwaarden zijn bijgewerkt op 1 november 2021 inzake ’te koop’ ook mogelijk voor een wereldvrouw die makelaar¬† is met een pand gerelateerd aan de vakantieverhuurbranche. Ook is het gratis account verwerkt.
Algemene voorwaarden bijgewerkt 1 april 2022 ivm aanpassing tarieven listings

Definities

Het platform is een website en zal hieronder benoemd worden als platform of als community.

Ambassadeurs zijn vrouwen die het GlobalDutchies Platform omarmen en hier graag over vertellen.

Ambassadutchies zijn die vrouwen die financieel of met een bepaalde expertise aan de oprichting van het platform.

Een wereldvrouw is een Nederlandstalige vrouw die in het buitenlands woont of gewoond heeft.

Accommodatie-eigenaars zijn de wereldvrouwen met een accommodatie aanbieden voor verhuur /vakantie verhuur/ ruil of te Koop. Zij bieden de accommodatie die in eigendom of in pacht is, aan andere wereldvrouwen aan.

Leden met een listing (eigen pagina) op het platform zijn de vrouwen die een accommodatie, tour, event, webshop, expertise of vacatures aanbieden.

Donatie-leden, zijn vrouwen die jaarlijks automatisch ‚ā¨2,40 betalen voor een goed doel voor de empowerment van meisjes en vrouwen en hiermee lid worden van het platform.

Overeenkomsten komen tot stand direct tussen leden en accommodatiehouders. Het Global Dutchies platform speelt hierin geen enkele rol en is hierin dan ook geen partij.

Email: de accommodatie eigenaar dient te allen tijde zorg te dragen voor een werkend e-mailadres. Dit adres wordt het liefst dagelijks gelezen. De accommodatie eigenaar staat hiervoor in.

Door het platform te bezoeken of door lid te worden van het platform verklaar je dat je akkoord met deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‚ÄúAlgemene Voorwaarden” ). Lees deze voorwaarde dan ook goed om later verwarring te voorkomen.

Community, met je lidmaatschap word je lid van de besloten community waarin je een eigen profiel kan aanmaken dat zichtbaar is voor alle andere leden in de community/groep.

Heb je nog vragen neem dan gerust contact op via het contact formulier.

 

Artikelen

1. Ingangsdatum en tussentijdse wijziging

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2019 van toepassing op iedere bezoeker, donatieleden en leden met een listing. Ze gelden voor alle diensten die Global Dutchies aanbiedt. Dus ook toekomstige services.

2. Privacy beleid, Cookiebeleid en Disclaimer

Privacy beleid is belangrijk. Maar ook Europees vast gelegd in de AVG. Aangezien Global Dutchies een Nederlandse KVK-inschrijving heeft zal
dit beleid overal van toepassing zijn. Aanvullingen voor Global Dutchies zijn apart vastgelegd in een nieuwe privacystatement.

3. Werking Website

De wereldvrouwen die werken aan het Global Dutchies platform besteden veel zorg om het optimaal en foutloos mogelijk te laten functioneren. Maar ook wij zijn afhankelijk van derden. Zoals:

 • De informatie over de vakantieaccommodaties aangeleverd door wereldvrouwen met een accommodatie.
 • De Hostingpartij
 • De software leverancier
 • De internetaanbieder
 • De betalingssite

Wij kunnen niet garanderen dat de Website 24/7 optimaal zal functioneren of dat de genoemde informatie klopt met de werkelijkheid ter plaatse. Gezien dit een platform gebaseerd op een community van vertrouwen is doen wij ons uiterste best om onwaarheden te voorkomen en bij een storing deze zo snel mogelijk deze op te lossen.

4. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Global Dutchies is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van systeemuitval, verbindingsuitval of een ander defect of storing van de Website. Global Dutchies zal een storing zo spoedig verhelpen.

Global Dutchies sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een bezoeker of lid lijdt door;

 1. gebruik van de services op het platform.
 2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of daaraan verbonden sites.
 3. onjuiste informatie op het platform.
 • Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot:
 • Een vordering van een bezoeker, donatie-lid of leden met een listing, tot een bedrag van maximaal een jaar bedrag van een¬† de kosten van een listing a ‚ā¨ 30,00.
 • Bezoekers, (donatie)leden of leden met een listing vrijwaren Global Dutchies voor aanspraken, inclusief de aanspraken van derden met betrekking tot enigerlei schade, waaronder meer ‚Äď doch niet uitsluitend ‚Äď juridische kosten, geleden door het aangaan van een overeenkomst tussen accommodatie houder en lid en/of het gebruik maken van het platform.¬†

5. Ongeoorloofd gebruik van de website 

 1. De inhoud van het platform bestaat onder meer uit een directory met een aanbod van vakantieaccommodaties (tours, aan/verkoop, expertise, vacatures, kennis en blogs) Global Dutchies is eigenaar van deze informatie.
 2. Het is op geen enkele wijze toegestaan informatie van deze directory te delen te hergebruiken of op te slaan. Het is NIET toegestaan persoonlijke informatie van leden te verzamelen of (donatie)leden of leden met een listing te benaderen voor een ander commerci√ęle activiteit. (m.u.v. Global Dutchies hiervoor toestemming heeft gegeven)
 3. Indien wij dit constateren dan maken wij een melding bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of wij ondernemen wij gerechtelijke stappen. Een samenwerking met dit lid zal per direct be√ęindigd worden en ook zo benoemd worden op het platform. Global Dutchies treed hard op tegen misbruik van het platform.
 4. Een interessante aanbieding – niet vernoemd als optie – van een lid kan alleen met schriftelijk toestemming van Global Dutchies.
 5. Met het aanleveren of invoeren van informatie heeft Global Dutchies een licentie gekregen op het gebruik van alle door leden geplaatste content. Denk hierbij aan teksten, afbeeldingen, video’s en De content is auteursrechtelijk beschermd. Hiermee kan Global Dutchies de informatie delen op andere platforms of in de aanverwante Social Media platforms van Global Dutchies.
 6. Het is niet toegestaan teksten, of fotomateriaal te plaatsen die niet in lijn zijn met de doelstellingen van de website. Bij het ongeoorloofd plaatsen van bijvoorbeeld grove tekst, discriminerende of denigerende opmerkingen, porno, naaktfoto’s/video’s of andere content niet in lijn met de content op de webstite, zal Global Dutchies direct melding maken bij een desbetreffende instantie.¬†
 7. Gebruikers overeenkomst
  Global Dutchies is gerechtigd haar rechten en verplichtingen zoals de Website, over te dragen aan derden en derden deze diensten te laten uitvoeren en aanbieden. Bij de inzet van externe partijen en indien er aan deze partijen persoonsgegevens worden verstrekt heeft Global Dutchies een verwerkingsovereenkomst afgesloten om de privacy van leden te garanderen. 
 8. Account en data van leden met een listing
  Het beheer, de configuratie en de financi√ęle afwikkeling van de aanschaf van een pakket heeft Global Dutchies toegang tot het account van het lid. Global Dutchies is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen, ook genoemd hacken van het account van een lid.

6. Leden

 1. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor haar data en content. Global Dutchies is nooit en ten nimmer aansprakelijke voor schade die voortvloeit uit het verlies van data of gedeeltes hiervan.
 2. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van de gebruikersnaam en wachtwoorden van haar account. Global Dutchies accepteert geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit onzorgvuldig omgaan met deze data.
 3. We zijn een platform voor vrouwen, dit betekent dat vrowuen lid kunnen lid worden. Met het lid worden van het platform worden een aantal vragen gesteld. Elk lid dient onder haar eigen naam bekend te zijn op het platform. Dit versterkt de band binnen de groep. Dit voorkomt ‚Äėfake accounts‚Äô. Lidmaatschap is mogelijk via een gratis account, een jaarlijkse automatische bijdrage van ‚ā¨ 2,00 (+ ‚ā¨ 040 transactiekosten) of een eenmalige donatie voor de twee goede doelen op de webstie.¬† Hiermee is er automatisch een check op de correctheid van de naam en is er minder kans op fake accounts.
 4. Een lid heeft de gevraagde informatie naar waarheid ingevuld. Indien duidelijk wordt dat het een ‘fake profiel’ betreft zal dit lid verwijderd worden. De vergoeding aan het goede doel zal niet worden terugbetaald.
 5. Indien een man toch op één of andere manier lid blijkt te zijn wordt het account zonder reden van opgave verwijderd. Een donatie wordt niet geretourneerd maar gewoon overgemaakt aan het goede doel.
 6. Global Dutchies behoudt ten aller tijde het recht om bij twijfel over de echtheid van een account dit te verwijderen.
 7. Na lidmaatschap kunnen wereldvrouwen die een accommodatie voor verhuur, ruilen, te koop, tour of event, webshop of of toekomstige services aanbieden dat doen via het betreffende menu en hievoor online betalen.
 8. Leden benaderen elkaar niet anders dan voor de informatie die in lijn is met de content op de website. Zoals eerder vermeld is het niet toegestaan andere leden direct te benaderen met een commercieel aanbieding via een privé-berichten als eerder vermeld bij artikel 5 punt 2 en 6, zal Global Dutchies hiertegen optreden.
 9. Een persoonlijk profiel zal worden aangemaakt zonder commercieel intentie. Een persoonlijk profiel bevat een persoonlijke foto en geen logo van een vakantiehuis of een ander commerci√ęle uiting.

7. Rol Global Dutchies bij een overeenkomst tussen leden

 1. Global Dutchies vormt geen partij bij de overeenkomst wordt afgesloten tussen een wereldvrouw en een andere wereldvrouw met een accommodatie eigenaar voor verhuur, ruilen of oppassen.
 2. Global Dutchies speelt geen rol in de overeenkomst maar ook niet over de informatie op de website, de boekingen, afspraken, betaling of uitvoering. Global Dutchies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van het platform.
 3. Global Dutchies doet haar uiterste best om te zorgen dat de door de accommodatie informatie correct is en dat de leden op het platform niet ‚Äėfake‚Äô zijn. Indien er aanleiding voor is zal Global Dutchies actie ondernemen.
 4. Elk donatie-lid of leden met een listing vrijwaard Global Dutchies van elke aansprakelijkheid betreffende de tot standkoming, gerealiseerde huur, ruil inhuur of koopovereenkomst.
 5. Indien je geen eigenaar bent van je accommodatie of tour die je verzorgd zorg er dan voor dat je eerst de toestemming van de eigenaar hebt. Met het plaatsen van je accommodatie of tour of andere vorm van een listing geef je aan dat je je houdt aan overeenkomsten die je bent aangegaan met derden, zoals vereniging van huiseigenaren, condominium, of andere overeenkomsten. (een wereldvrouw die makelaar is kan een accommodatie Te Koop plaatsen als dit gerelateerd is aan vakantieverhuur) Verder voldoen je aan de locale wetgeving, inclusief het hebben van alle vereiste vergunningen, licenties en registraties. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen daden en nalatigheden maar ook voor die van je gasten.

8. Klachten

 1. Ingeval van klachten over ons platform, kun je deze goed onderbouwde klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@globaldutchies.nl . Vanzelfsprekend kunnen wij alleen klachten in behandeling nemen die binnen een redelijke termijn na constatering hebben plaatsgevonden. Wij gaan hierbij uit van een termijn van maximaal 2 weken.

9. Reviews

 1. Reviews zijn heden ten dage van groot belang. Dat zal binnen het Global Dutchies platform niet anders zijn.
 2. Aan de review worden wel eisen gesteld. Een review en een reactie daarop moet naar waarheid worden ingevuld. Kwetsende en beledigende reviews zal Global Dutchies nooit toestaan. Global Dutchies behoud zich het recht reviews en reacties te verwijderen of wijzigingen voor te stellen.

10. Opdracht, opzegging en betaling

 1. Bij het lid worden van het platform is er een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen tussen lid en Global Dutchies. Wil je niet langer donatie-lid zijn voor slechts een paar euro per jaar voor de empowerment van meisjes en vrouwen dan dien je dit zelf te regelen in je Paypal of creditcard account. Je account word dan omgezet naar de basis die hoort bij een gratis account.
 2. Is er gekozen voor aanvullende dienstverlening voor bijv. het plaatsen van een accommodatie voor verhuur, ruilen of te koop, tour of event of een van de andere categorie√ęn dan wordt deze aangegaan voor de duur van het aangeschafte pakket. Bij Bronzen en Gouden Dutchies pakketten is dit een jaar.¬† Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het einde van de eerste contractduur van 1 jaar plaats te vinden. Bij geen opzegging wordt de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd verlengd. Jaarlijks vindt automatische betaling plaats via de gekozen betaalmethode.
 3. Na het verstrijken van de eerste contractduur van 1 jaar kan de accommodatie eigenaar de overeenkomst van opdracht opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging kan gedaan worden via een e-mail naar info@globaldutchies.nl.  Nadat de bevestiging is ontvangen vanuit Global Dutchies is de opzegging definitief.
 4. Na betaling van de kosten via paypal of ccreditcard voor het pakket, is de accommodatie direct online.

11. BTW en tarieven

 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Als de accommodatie eigenaar (of een van de andere categorie√ęn) een ondernemer is met geldig btw-nummer buiten Nederland maar binnen de EU kan de verschuldigde btw naar de accommodatie eigenaar verlegd worden. Bij het betalen van het pakket naar keuze kan het btw-nummer ingevuld worden en hoeft er geen BTW betaald te worden.
 2. Het lid met een listing op het platform is altijd zelf verantwoordelijk voor het afdragen van de verplichte locale belastingen.
 3. Als je als lid met een listing geen geldig BTW-nummer wordt je automatisch aangemerkt als particulier en wordt het btw-tarief aangerekend. De BTW kan niet met terugwerkende kracht worden aangepast. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de leden met een listing ervoor zorg te dragen dat deze voldoet aan alle overige fiscale verplichtingen welke van toepassing zijn.
 4. Global Dutchies mag 1 x per jaar de tarieven wijzigen. Een wijziging zal per e-mail bekendgemaakt worden.
 5. Betalingen door donatieleden leden met een listing zullen plaatsvinden via automatische maandelijkse of jaarlijkse facturatie en betaling. De donatie-leden of leden met een listing zullen zorgdragen voor voldoende saldo zodat automatische facturatie kan plaatsvinden.
 6. Wettelijke rente en incassokosten
  We gaan er niet vanuit maar indien leden met een listing in verzuim blijft is aan Global Dutchies na 30 dagen het bedrag plus de wettelijke rente verschuldigd. Ook de kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor rekening van de leden met een listing. Hier dient ook rekening gehouden te worden met de ‚ÄėWet normering buitengerechtelijke incassokosten‚Äô en het behorende Besluit.

12. Leden met een listing; gebruik teksten, foto’s en video’s

 1. De accommodatie-eigenaar is eigenaar, zoals het woord al zegt van de aangeboden accommodatie of heeft een overeenkomst met de eigenaar voor b.v. pacht.
 2. De accommodatie eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de verhuur van en de bijbehorende lokale wettelijke regels, zoals toestemmingen, afdragen belastingen en de benodigde vergunningen.
 3. De titel en de tekst van leden met een listing moet juist correct en helder worden omschreven.
 4. Foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s moeten betrekking hebben op de aangeboden service.
 5. Foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s van de service moeten recent en waarheidsgetrouw zijn. Het plaatsen van teksten, foto’s of video’s geschiedt op eigen risico.
 6. Foto‚Äôs, afbeeldingen, teksten of video‚Äôs van derden zijn altijd auteursrechtelijk beschermd. De leden met een listing dienen toestemming (licentie) te hebben van derden wanneer ze worden ge√ľpload op het platform. Bij het gebruik van eigen gemaakte foto‚Äôs loop je geen risico.
 7. Leden met een listing vrijwaren Global Dutchies voor enige schade, of claims die de, voortvloeien uit het onbevoegd gebruik van foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s, die donatie-leden de leden met een listing op het platform hebben geplaatst.
 8. Het is zoals eerder aangegeven de bedoeling dat je je eigen service of diensten aanbiedt. Het is dan ook de bedoeling dat je alleen de serice / dienst die je op het platform aanbiedt en niet tijdens het contact andere accommodaties aanbiedt om op deze manier kosten te besparen op de plaatsingskosten. Het is ook niet de bedoeling verkeer te genereren naar andere beroepsmatige, commerci√ęle of vergelijkbare verhuur-sites van vakantiehuizen of andere services. Andere dan de gepubliceerde accommodatie of services op ons platform aan te bieden, is niet toegestaan. Indien Global Dutchies dit constateert is zij gemachtigd de geplaatste accommodatie off-line te halen.
 9. Het ruilen van een (commerci√ęle) vakantie-accommodatie is alleen geoorloofd indien er ook een verhuur-listing op Global Dutchies is. Het is namelijk niet de bedoeling om met je ruilhuis sluip-reclame te maken voor je vakantiehuis.
 10. Het ruilen mag nooit een commerci√ęle insteek hebben. Global Dutchies heeft altijd het recht je tekst en foto’s aan te passen indien dit op een commerci√ęle listing lijkt. Of te verwijderen van het platform.
 11. Het gebruik van HTML of andere programmeertalen in de accommodatie tekst, is niet toegestaan. De kosten voor het aanpassen van deze teksten komen ten laste van de leden met een listing.

13. Goede doelen – MVO

Het lidmaatschap van gaat gepaard met het betalen van een donatie aan een van de goede doel.

 1. Global Dutchies is vrij in haar keuze voor Goede doelen.
 2. De Goede doelen zijn kleinschalige initiatieven voor (met name) meisjes en vrouwen over de hele wereld en worden beheerd door wereldvrouwen aangesloten en vermeld op ons platform.
 3. Per periode wordt het bedrag gedoneerd door lidmaatschap overgemaakt aan de goede doelen. Dit zal worden vermeld op het Global Dutchies platform.
 4. Het goede doel is een geregistreerd Goed doel of project.
 5. Lid worden van Global Dutchies kan voor ‚ā¨ 2,40,-. ‚ā¨ 2,- wordt per periode overgemaakt aan een goed doel ‚ā¨ 0,40 is voor de kosten van het betalingsverkeer.
 6. Er vindt nooit een refund van donaties plaats. Wij maken het gewoon over naar het goede doel.
 7. Wil je niet langer bijdragen dan dien je dit zelf via je paypal of creditcard platform te regelen. Een aanvullend mailtje is hoffelijk en wordt gewaardeerd. Je hebt dan ook geen toegang meer tot de community.

14. De Community

 1. De Global Dutchies website heeft een openbaar deel: de website een besloten deel, de commuity.
 2. Alle voorwaarden van het gebruik van deze community zijn gelijk aan die van de website.
 3. Met het lid worden wordt je automatisch lid van de Besloten Community.
 4.  Global Dutchies zal er alles aan doen om de beslotenheid van dit platform te waarborgen met de leveranciers genoemd in de privacy statement.
 5. Global Dutchies mag leden zonder opgaaf van reden verwijderen indien:
  1. Het blijkt dat een lid een man is, mannen zijn niet toegestaan.
  2. Profiel klopt niet, of je hebt je profiel niet ingevuld. Hierdoor is er geen sprake van transparantie openheid en eerlijkheid in de groep.
  3. Agressief, opruiend, bedreigend of discrimineert gedrag.
  4. Niet betalen van donaties of afgesproken pakketprijzen.
  5. Bij een ruilhuis een commerci√ęle insteek blijkt. Dus het uiteindelijk aanbieden van je huis als verhuur om zo een eventuele gratis listing te kunnen plaatsen.
  6. Benaderen van leden met commerci√ęle activiteiten buiten de services in de groep en zonder akkoord van Global Dutchies.
  7. Plaatsen van berichten die niet in lijn zijn met de activiteiten van Global Dutchies.
  8. Je de automatische betaling voor de jaarlijkse donatie aan de goede doelen hebt gecanneld in PayPal of via je creditcard. Zie artikel 16.

15. Niet naleven algemene voorwaarden

We gaan uit van een community gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Voor de kwaadwilligen zijn deze voorwaarden opgesteld. Bij constatering van het niet naleven van de voorwaarden heeft Global Dutchies altijd het recht het donatie-lid, of een lid met een listing aan te passen of te verwijderen van het platform.

Voor winacties is er een apart reglement opgesteld. Die zijn hier te lezen.

Global Dutchies team

s2Member®
WhatsApp chat