Search
Close this search box.

Goed doel: ‘Stichting Vrienden van Lotus’ in Zambia

Stichting Vrienden van Lotus (Kvk nummer: 70924104) is een stichting die is opgezet om Lotus Private School in Mpongwe, Zambia te ondersteunen.

Lotus Private School

Deze school is in 2016 opgezet door de Nederlandse Jennifer Peeters en de Zambiaanse Terry Wamundila. In anderhalf jaar tijd hebben zij de school gebouwd. In 2018 openden zij met drie klaslokalen, een kantoor en een bergruimte. Bovendien waren er drie dubbele toiletten gebouwd (pit latrines) en werd er geboord naar water. Deze installatie werkt opzonne-energie en zorgt voor schoon drinkwater voor zowel iedereen binnen de school als voor de gemeenschap. Gedurende 2018 is er een vierde lokaal bijgekomen. Het uiteindelijke doel is om 15 klaslokalen te bouwen. (drie voor de niveaus binnen de kleuters en verder ‘grade’ 1 tot en met 12). Minimaal drie kantoren, computerlokaal, bibliotheek, lerarenlokaal, toiletgebouw en twee praktijklokalen. Idealistisch gezien wil de school ook lunch voor de kinderen implementeren. Maar ook een eigen groentetuin opzetten en eventueel klein vee (kippen, geiten) gaan houden.

OVC-project

Binnen de privé school hebben wij er voor gekozen om een programma op te zetten voor wees- en kwetsbare kinderen. (OVC-project; ‘orphans and vulnerable children’). In dit programma zitten kinderen die enkel of dubbel wees zijn. Of waar de thuissituatie het niet toelaat om het kind naar school te sturen.  Voor dit programma is uiteindelijk Stichting Vrienden van Lotus in het leven geroepen. Het bestuur dat bestaat uit vijf personen, helpt met het vinden van sponsoren voor het OVC-project, maar werft ook fondsen voor de uitbreiding van de school.

In 2018 zaten er 21 kinderen in het OVC programma, waarvan 13 meisjes. Inmiddels zijn dat er 39, waarvan 24 meisjes. Drie van deze meisjes hebben beide ouders verloren. 18 hebben één van beide ouders verloren (veelal de vader) en drie meiden zijn kwetsbaar. Het doel van het OVC programma is er voor te zorgen dat er meer meiden naar school gaan, maar ook op school blijven. Mpongwe ligt in een plattelandsgebied, waar er nog vroeg huwelijken worden gesloten en tienerzwangerschappen veel voor komen.

stichting lotus Global Dutchies
Goed doel: 'Stichting Vrienden van Lotus' in Zambia 4

Veel ouders kiezen er voor om eerder een zoon dan een dochter verder te laten leren

Het komt nog te veel voor dat meisjes van school worden gehaald als ze eenmaal ‘grade’ 7 (basisschool) hebben behaald. Het lesgeld gaat dan omhoog en veel ouders kiezen er voor om hun zoon dan verder te laten leren i.p.v hun dochter. Door de meisjes in dit programma te plaatsen, zijn zij zeker van een toekomst binnen de school. Alle kinderen in het programma worden gekoppeld aan een sponsor(s). Deze sponsor betaalt het lesgeld, uniform, schoenen, trui en schoolmaterialen voor het kind. Het OVC-project is heel hard gegroeid. We kiezen er voor om even pas op de plaats te maken en momenteel door te groeien tot maximaal 40 leerlingen. Dit omdat het anders voor Jennifer niet te doen is. Wanneer er een hoofddocent aangenomen kan worden en Jennifer andere taken kan loslaten, laten we het OVC-project verder groeien. Er wordt binnen de school ook aandacht besteed aan gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen jongens en meisjes.

Global Dutchies - wereldvrouw op vakantie
Lotus Private School Zambia

Jolanda Maas (rechts)

Mijn naam is Jolanda Maas, 33 jaar en leerkracht in het basisonderwijs in Nederland. Waar in Nederland kinderen soms balen dat ze naar school móéten, zijn de kinderen in Zambia heel dankbaar als ze naar school mógen.
In 2018 ben ik in de zomer in Zambia geweest om te helpen op de school. Er was een goede start gemaakt! Met mijn ervaring als docent in Nederland, heb ik de leerkrachten en Jennifer de nodige tips kunnen geven.
Nog steeds geef ik Jennifer regelmatig tips en ideeën die ze op school kan gebruiken. Ik vind het gaaf dat ik dit ook voor de school kan betekenen.
Voor de stichting doe ik het secretariële werk en maak ik content voor onze social mediakanalen. Allemaal nieuwe dingen voor mij, waar ik weer veel van leer.
We zamelen geld in om de school verder uit te breiden. We werven sponsoren voor de ovc-kinderen zodat de kinderen naar school kunnen blijven gaan. Zo maken ze kans op een betere toekomst. Voor de meiden misschien nog wel belangrijker dan voor de jongens. Ik ben trots dat ik hier vanuit Nederland aan mag bijdragen!

Jennifer Peeters (links)

Ik ben Jennifer Peeters, 33 jaar en mede-oprichtster en mede-eigenaar van Lotus Private School. Ook heb ik als directeur de dagelijkse leiding over de school. In 2011 heb ik stage gelopen in Zambia en in 2012/2013 heb ik een jaar vrijwilligerswerk gedaan in Mpongwe. Binnen dit werk kwam ik veel op scholen terecht. Grote klassen, ongemotiveerde leerkrachten en kinderen in grade 7 (groep 8) die nog amper Engels spraken. In 2014 emigreerde ik definitief naar Zambia

In een gesprek met Terry Wamundila vertelde ik hem dat ik iets terug wilde doen voor de gemeenschap die mij zo goed had ontvangen. Het bleek dat wij dezelfde droom deelden: een school met een OVC-project erin. Ik streef naar gelijkheid tussen de seksen op gebied van onderwijs. Het voorkomen van tienerzwangerschappen, vroege huwelijken en meer meiden die onderwijs kunnen volgen. Het is mooi om hier dagelijks een klein beetje aan bij te kunnen dragen door middel van onze school en ons OVC-project.

Stichting Lotus & Global Dutchies

Fijn dat wij als wereldvrouwen aandacht krijgen voor het project dat ons zo na aan het hart ligt. We zijn dankbaar voor de donaties die we de afgelopen twee jaren al mochten ontvangen. Hiermee hebben wij meer meiden naar school kunnen sturen. In de toekomst hopen wij een sanitair gebouw op te zetten, voornamelijk voor onze meiden zodat zij ook gedurende hun menstruatie naar school kunnen gaan. Hier willen we de donaties via Global Dutchies voor gaan gebruiken.

Jolanda Maas & Jennifer Peeters

www.vriendenvanlotus.nl
info@vriendenvanlotus.nl
www.facebook.com/stichtingvriendenvanlotus
www.instagram.com/stichting_vrienden_van_lotus/
www.lotusprivateschool.wordpress.com
www.facebook.com/lotusprivateschool
www.instagram.com/lotusprivateschool1/

Doneren voor alle doelen op ons Global Dutchies platform kan gewoon.  Ook zonder dat je lid wordt of als je al lid bent kan je dit goede doel steunen met een extra bedrag. Indien er geen crowdfunding pagina is vermeld, kun je de stichting via de genoemde links bereiken.

Social Media

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment

s2Member®
WhatsApp chat